CO NABÍZÍM?

1. Úvodní seminář (akreditace MŠMT v rámci systému DVPP)

Uzpůsobený pro skupinu rodičů/učitelů/pracovníků v sociálních službách

Na základě ukázkových videí objevíme, co všechno většinou dělají lidé neuvědoměle (např. neverbální projevy, práce s hlasem), a jak tím ovlivňují svou rodičovskou či profesní úspěšnost. Objevíme, jaké drobné detaily výrazně zefektivňují komunikaci, proces učení, či budování dobrých vztahů s/mezi dětmi. Zažijeme, jak se tyto detaily dají nacházet na videu. Uvidíte, jak se díky rozboru nahrávek k těmto detailům dá zvyšovat citlivost a využívat ji v realitě běžného dne.

Obsah, délku, míru interaktivity i cenu semináře lze upravit dle vašich konkrétních potřeb (v rozmezí cca 3 – 12 hodin).

Pro učitele je možné využít akreditovanou formu semináře (16 výukových hodin) v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – MŠMT).

Zájemci mohou na tento úvodní seminář navázat individuálním tréninkem jejich dovedností skrze rozbor vlastních videí z praxe (= individuální videotrénink).

 

2. Individuální videotrénink

Jedná se o sebezkušenostní, individuální trénink při kterém díky videím reflektujete svou profesní či rodičovskou komunikaci. Na počátku definujeme zakázku – na co se chcete zaměřit, kde cítíte potřebu podpory či rozvoje. Poté:

  • Natočím 10-20 min. vaší interakce s dětmi či klienty.
  • Připravím mikroanalýzu nahrávky, vystříhám zajímavé úspěšné momenty vzhledem k definované zakázce.
  • Společně je detailně prozkoumáme, prodiskutujeme souvislosti, objevíme hlubší významy tak, aby vám to přineslo nový pohled na vaši práci či váš kontakt dětmi.

Odnesete si vizuální zážitek toho, co je v komunikaci funkční a o co se můžete dále opírat.

Uvědomíte si, co děláte nevědomě, jaký to má efekt na druhého.

Objeví se nápady na konkrétní kroky, které mohou posunout to, co vnímáte jako problém.

Odejdete s novou energií, chutí, optimismem a silnějším sebevědomím!

 

3. Skupinový trénink

Jedná se o několik sebezkušenostních skupinových setkání. Může jít o malý pracovní tým, skupinu rodičů, učitelů o cca 5ti účastnícich.

Na počátku si opět každý definuje to, na co se zaměří. Mezi setkáními si účastníci pořizují vlastní nahrávky ze své praxe a přinášejí je na setkání. V podpůrné atmosféře pak projdou analýzou videa a získají podněty i od ostatních účastníků. Tyto semináře přináší inspiraci nejen z analýzy vlastních videí, ale i ze sledování videí ostatních a ze skupinové dynamiky.