PROČ SE ZABÝVAT KOMUNIKACÍ?

Protože komunikací ovlivňujeme

chování dítěte/klienta,

rozvoj jeho myšlení, řeči, motoriky,

efektivitu učení,

sebedůvěru,

jeho aktivitu a motivaci,

pocit emočního bezpečí,

atmosféru třídy, rodiny, pracoviště,

ochotu druhého s námi spolupracovat a respektovat hranice.

 

Čím konkrétně to děláme?

Detaily v komunikaci, často nevědomé:

Postoj těla, mimika obličeje, pohled, gesto, pohyb v prostoru (neverbální rovina).

Tón hlasu, tempo řeči, nálada, pauzy, výška hlasu, intonace (paraverbální rovina).

Slova, věty, obsah toho, co říkáme (verbální rovina).

MALÝMI DETAILY ČASTO NEVĚDOMĚ OVLIVŇUJEME VELKÉ VĚCI!

 

PROČ SE NATÁČET?

Nahrávku můžeme zastavovat, opakovaně vracet, vypnout zvuk či zpomalit a sledovat pouze

neverbální rovinu. Můžeme tak detailně zkoumat co způsobuje určité chování, či co potřebuje

dítě/klient, aby se lépe rozvíjel/o. Pod vedením videotrenéra se zkušeným okem,

objevíme hloubku a významy drobných interakcí, kterých bychom si jinak ani nevšimli.  

 

Nechat se natočit chce hodně odvahy, ale stojí to za to! Mrkněte se na REFERENCE od těch, kteří tu odvahu našli.