Individuální videotrénink: Podpora efektivní komunikace a dobrých vztahů

 1. Natočím 10-20 min. vaší komunikace s kolegy, dětmi či klienty,

2. připravím analýzu nahrávky, vyberu úspěšné momenty,

3. společně je detailně prozkoumáme, prodiskutujeme souvislosti, objevíme hlubší významy.

 

ODNESETE SI vizuální zážitek toho, co je v komunikaci funkční a o co se dále opírat.

UVĚDOMÍTE SI, co dobrého děláte nevědomě a jaký to má efekt na druhého.

OBJEVÍ SE nápady na konkrétní kroky, které mohou posunout problémy v komunikaci.

ODEJDETE S novou energií, chutí, optimismem a silnějším sebevědomím!