O metodě


METODA VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ (VTI)

vznikla v 80. letech v Nizozemí nejprve pod názvem „Video Home Training – VHT“, později „Video interaction guidance – VIG“. V České republice ji od 90. let rozvíjí organizace SPIN pod českým názvem „videotrénik interakcí – VTI“ www.spin-vti.cz. Na stránkách SPINu se dozvíte více o historii vzniku, nebo o teoretickém pozadí této metody.

O CO JDE?

Videotrénink je vlastně videoreflexe profesní či osobní komunikace. V krátkých videonahrávkách hledáme jednotlivé prvky, které vedou k úspěšným momentům v komunikaci. Jsou to drobné detaily, které si většinou neuvědomujeme, protože se soustředíme na obsah toho, co říkáme. Jde např. o navázání očního kontkatu, drobné natočení těla, výraz v obličeji, intonace či tempo řeči. To že takovýto prvek vystříhneme z celku, podíváme se na něj zpomaleně, bez zvuku nám pomůže zažít na vlastní kůži co opravdu funguje. Nevědomé se může stát vědomým a můžeme začít tyto prvky aktivně využívat.

Při videotréninku se nezaměřujeme samostatně na projev jednotlivce, ale spíše zkoumáme, jaký vliv má komunikace na chování druhého. Zkoumáme vztah a vzájemné reakce.

Na počátku je klíčové formulovat otázku na kterou se chcte při videotréninku zaměřit. K této otázce jsou vždy vztaženy vybírané momenty z videa tak, aby vás to posunulo směrem, který si přejete.

JAK PROBÍHÁ VIDEOTRÉNINK V PRAXI?

 1. Rozhodnete se podívat na svou komunikaci novým pohledem – kontaktuje videotrenéra.
 2. Na společné úvodní schůzce proberete možnosti využití videotréninku ve vašem případě a definujete si oblast na které chcete pracovat.
 3. Videotrenér natočí krátkou nahrávku vás v interakci (s dítětem, kolegou, klientem,…).
 4. Videoternér nahrávku sám analyzuje.
 5. Společně se sejdete k rozhovoru nad videem. Sledujete vybrané podařené momenty a promýšlíte souvislosti.

Po prvním rozhovoru se sami můžete rozhodnout, zda vám tento způsob práce něco přinese či ne a domluvíte se, zda pokračovat v dalších natáčeních. Poté se opakují v několika cykelch body 3-5 (natáčení, analýza, rozhovor). Nejčastější počet cyklů je 3-6.Schéma průběhu VTI

S metodou videotrénink interakcí se můžete v kostce seznámit v následujícím videu. Doporučujeme si okno zvětšit. Na českém překladu se pracuje. Autorem videa je Kent Educational Psychology service, United Kingdom

 

 

ZÁSADY VIDEOTRÉNINKU:

 • Natáčejí se běžné každodenní situace jako je hra s dítětem, běžná práce se skupinou dětí, komunikace s klientem, schůzka týmu apod. – nenatáčí se obtíže či problém.
 • Z nahrávky se vybírají pozitivní momenty – chvíle fungující komunikace, kdy se situace daří. Může se jednat o třeba o výjimky z jinak problematické komunikace.
 • Nehledají se tedy chyby v komunikaci, ale úspěchy.
 • Vybrané ukázky jsou velice krátké momenty v řádu sekund.
 • Tyto momenty se na videu detailně analyzují, provádí se tzv. mikroanalýza – podrobná analýza jednotlivých komunikačních prvků, komunikačních dovedností. Vybrané momenty se prohlížejí mnohokrát dokola tak, aby se mohly nacházet a pojmenovávat použité dovednosti, objevovat nové roviny významů a nové souvislosti.
 • Na těchto dovednostech se pak staví změna, či rozvoj, který člověk hledá.
 • Pracuje se s pyramidou komunikačních dovedností, kde se může definovat, silné stránky a co je třeba naopak posílit.

 

ČASTÉ EFEKTY VIDEOTRÉNINKU

↑ sebevědomí

↑ optimismus

↑ chuť do práce

↑ nové pohledy

↑ nové vnímání

↑ nové porozumění