Reference


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hana Habermannová, učitelka ZŠ 2. stupeň 3 cykly VTI

Videotrénink mi velmi pomohl se zvládnutím problémového vztahu s jedním chlapcem. Myslím, že bez toho by mezi námi stále byly šrámy na duši. Rozhovory nad vybranými momenty z videí mi vlastně pomohly víc se dětem otevřít, nějak se na ně víc naladit a být tu pro ně. Analýzy nahrávek mi fakt velmi zvedly sebevědomí – především poté, co jsem viděla vystřižené prvky, které tvoří vlídnou neverbální komunikaci. Uvědomila jsem si, že je dělám naprosto automaticky, že se je nemusím učit, a to mi fakt fouklo vítr do plachet. Pomáhá mi to nyní i v situacích, kdy přichází od dětí nějaký vzdor nebo konflikt či v kontaktu s těmi, co se dožadují větší pozornosti.

Lucie Pešková, ředitelka ZŠ 

Videotrénink mi přijde velmi užitečný. Zdá se mi, že se dá jeho prostřednictvím dobře zaměřit na určitý problém a dospět k jeho řešení. Zpětná vazba také poukazuje na věci, kterých si při hospitaci nejde ani všimnout, což je přínosné. Za důležité považuji i to, že učitelé mohli vidět nástroje, jak zlepšit pedagogickou interakci s dětmi. Někdy stačí i vyložená drobnost, která pak hodně pomůže. A v tom mi to přijde velmi užitečné. Petra Antonů je pro učitele bezpečným pozorovatelem a zpětná vazba o ní byla podle všech přínosná.

Martina Coufalová, učitelka 1.třída ZŠ, 3 cykly VTI

Měla jsem fakt velký strach, a hlavně trému před prvním natáčením. Při prvním rozboru jsem slzela, Petřin vhled, odbornost a to, že jde skutečně o podporu, to byl tak nádherný pocit. Když učím, tak se nevidím, ale to, jak to Petra dokázala vystříhat – no nejlepší biják. Co mi nejvíc pomohlo? Vlastně to byla Petry osobnost a její projev, jak nám na první schůzce všechno vysvětlila a ukázala na videích.

Václav Vojta, učitel ZŠ, 2. stupeň, 3 cykly VTI

Videotrénink i jeho provedení hodnotím velice kladně. Byla to pro mne přínosná zkušenost a posunulo mě to dál v profesním životě. Videotrénink mě ujistil v mé práci a zároveň i upozornil na oblasti a problémy, kterým bych se mohl do budoucna věnovat.

Na počátku jsem měl obavy, nicméně po prvním natáčení dosti opadly. Velice důležité pro mne bylo, že jsem měl možnost „vidět se při práci“. Dále pak i to, že jsem si o konkrétních momentech mohl promluvit, rozebrat je a hledat možná řešení. Chtěl bych taky poděkovat za super přístup lektorky.

Rozhodně bych videotrénink doporučil ostatním učitelům.

Pavla Houštecká, učitelka ZŠ 1. stupeň, 3 cykly VTI

Bylo to super.

Martina Toužilová, učitelka ZŠ 1. stupeň, 3 cykly VTI

Děkuji za videotrénink s Mgr. Petrou Antonů, který zbořil moje předsudky proti tomuto způsobu pracování na sobě. Při shlédnutí nahrávek mi jak lusknutím prstů okamžitě došlo, jak jsem bývala mohla jednat lépe. Člověk se po několika natáčeních cítí silnější – vybavenější do nelehkých situací, do kterých se denně dostává. Uvědomila jsem si, jak je pro dobrou komunikaci důležitý oční kontakt, zvednutí ruky, naklonění těla a při práci se skupinou dětí vědomé věnování pozornosti všem – nezapomínat na méně výrazné typy dětí. Velkým přínosem pro mě bylo sledovat, jak děti věnují pozornost sobě navzájem např. při skupinové práci a jak někdy stačí jeden pohled, jedna věta, jedno gesto, aby se některý člen skupinky cítil méněcenně nebo mu naopak stouplo sebevědomí. Děkuji a říkám si, že by bylo užitečné, kdyby se videotrénink stal pravidelnou součástí sebereflexe, protože následné rozebírání viděného posouvá člověka rychleji dopředu, než když člověk jen pátrá v paměti a snaží si situaci vybavit.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Prvotní obavy:

 • Prvotně jsem si nedokázala představit, že se budu natáčet a rozebírat. Po prvním rozboru mi to přišlo jako skvělá věc a přineslo mi to mnoho pozitivního. Ujistilo mě to např. v řešení konfliktů s dětmi.

 • V úvodním semináři nám byl videotrénink pěkně vysvětlený, měly jsme hned možnost shlédnout videa, rozebrat si je a v podstatě jsme hned věděli o čem videotrénink je.

 • Při natáčení ve třídě děti vnímaly kameru a lektorku jen v počátku. VTI nebylo rušivým elementem, děti se chovaly přirozeně. Lektorka je ve třídě velmi citlivá a nenápadná.

 • Měla jsem na počátku rozporuplné pocity, obavy, byla jsem nervózní. Natáčení však proběhlo úplně v pohodě, je vidět, že lektorka je PROFÍK. Měla jsem pocit, že to byl běžný den.

 • Měla jsem z počátku velké obavy, ale postupem času jsem objevovala velký smysl této práce.

 • Na počátku jsem měla obavy, že se nebudu chovat přirozeně. Potom jsem zjistila, že kameru přestávám vnímat. Při rozboru jsem zjistila, že nejde o to hledat nedostatky, ale hledat fungující momenty. To mě velmi povzbudilo.

Přínos pro zkušené učitelky:

 • Individuální videotrénink mi přinesl novou sebereflexi, „vidění se v jiném světle“.

 • Je to jiný pohled na mne při práci s dětmi, některé věci (neverbální komunikace) jsem si vůbec neuvědomovala.

 • Je skvělé vidět se při práci s dětmi, vidět to, čeho si běžně nevšimnete. Člověk je motivován do další práce, získá podněty i pro to, v čem se zlepšit. Určitě všem doporučuji, je to výborná zkušenost.

 • Velkým přínosem bylo vidět videa a rozbor svých kolegyň. (Proběhlo po dohodě všech učitelek.) S kolegyňkami nás tato práce sblížila.

 • VTI staví na silných stránkách učitele!

 • VTI bylo po dohodě s lektorkou ušito na míru naší MŠ.

 • Určitě bych doporučila VTI dalším učitelům, uvidí své přednosti i nedostatky a tím je to posune dál.

 • Jsem ráda, že jsem celý videotrénink mohla absolvovat.

Přínos novým učitelkám:

 • Jsem v učitelské profesi nová a videa v semináři mi alespoň ukázaly k jakým situacím může ve třídách docházet a jakými způsoby se s nimi lze vypořádat. To bylo pro mne nejcennější, zkušenost k nezaplacení.

Hodnocení lektorky:

Úžasný, milý a vstřícný přístup školitelky!! — Školitelka je velmi přátelský a empatický člověk s velkou mírou trpělivosti a umí bravurně pracovat s detailem. — Paní lektorka je příjemná, laskavá, snaží se hledat pozitivní stránky, celý její přístup člověka velmi povzbudí. — Spolupráce s Petrou Antonů byla velice obohacující a příjemná.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jarka K., Domov se zvláštním režimem

Při zjištění, že se zúčastním s klienty natáčení videotréninku, mě okamžitě napadlo, zda svou práci vykonávám dobře, nedělám něco špatně a samozřejmě, jak budu na videu vypadat. Vlastní natáčení mě až příjemně překvapilo. Samozřejmě jsem byla ze začátku nervózní, ale pracovala jsem s klienty jako jiný den. Samotné rozbory videí mně udělaly radost. Při zpomalených momentech různých situací jsem si uvědomila, že mám neustále co zlepšovat. Viděla jsem, kde jsem měla být ještě trpělivější, kde vytrvat ve své důslednosti a co jsem naopak dělala dobře. To si člověk opravdu uvědomí až si určité záznamy zpomalí a může se k nim i několikrát vrátit. Spolupráce s paní Antonů byla velice příjemná a povzbudila mě do další práce s klienty.

Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka, Denní a týdenní stacionář Jihlava

Po zkušenostech s videotréninkem můžeme konstatovat, že právě v sociálních službách je to výborný nástroj pro zlepšování komunikace a práce s uživateli, podporující dodržování standardů kvality sociálních služeb.

Bc. Rostislav Šlechta, vychovatel Denní a týdenní stacionář Jihlava

Videotrénink mi přinesl především to, že jsem viděl ty situace, které jsem potřeboval řešit, které mne trápily. Nahrávky mi ukázaly, jak postupovat s klientem, kdy člověk může být víc rozhodný a kdy spíš musí vnímat klienta a musí mu pomoct v komunikaci.  Nahrávky  mne také uklidnily v tom, že dělám svou práci dobře, i když vždy je co zlepšovat.

Ing. Hana Juklová, ředitelka, Pečovatelská služba Dolní Rožínka

Seminář o videotréninku byl pro naše zaměstnance velice zajímavý. Dosud jsme se s touto technikou nesetkali a tak byl určitě přínosem.  Měli jsme možnost podívat se na jednání s klientem očima zvenku. V některých situacích jsme poznávali sami sebe a naše jednání.  Seminář nám ukázal možnosti řešení složitých situací, se kterými se při jednání s klienty občas potkáváme. Určitě bych tento seminář doporučila i ostatním zařízením.

Petr Göth, vedoucí nízkoprahového klubu, Charita Jihlava

Tuhle metodu hodnotím velice kladně, je to skvělé zrcadlo které odhalí i ty nejmenší drobnosti. Člověk se sám nevidí po většinu času a tenhle nástroj je skvělý pro sebereflexi. Ve své další praxi budu aplikovat určitě komunikační nástroje které jsem objevil a pochopil jejich funkci. Jako například přijetí, shrnutí, ocenění a další. Nejsilnější pro mne bylo, když jsem na videu viděl jak moje sdělení nekoresponduje s mým projevem těla, s intonací mého hlasu atd. Přineslo mi to uvědomění si potřeby víc vnímat svoje tělo. A zároveň vnímat ostatní lidi a dávat jim prostor. S videotrenérkou jsem byl velice spokojený, je to příjemný člověk na kterém je vidět její zájem a nadšení.

 

Honza Šafář, učitel MŠ

Metoda je to z mého pohledu naprosto perfektní, a posiluje nejenom vlastní dovednosti, ale hlavně sebehodnocení a to ještě zajímavou formou. Doporučuji kudy chodím… Nejsilnější pro mne asi bylo poznání, že se na sebe můžu koukat a i se poslouchat. Pomohlo mi to i v takových věcech jako např. že nemám tolik strach zavést rozhovor s cizí paní na ulici. Při spolupráci s videotrenérkou pro mne byl nejpřínosnější fakt, že jsem mohl její práci přijmout s klidem. Nemusel jsem mít strach, ani stud.