Reference


 Výstřižek- reference Stacionář Jihlava

Mgr. Eva Pohořelá, ředitelka, Denní a týdenní stacionář Jihlava

Po zkušenostech s videotréninkem můžeme konstatovat, že právě v sociálních službách je to výborný nástroj pro zlepšování komunikace a práce s uživateli, podporující dodržování standardů kvality sociálních služeb.

 

Mgr. Martina Toužilová, učitelka 1.stupně ZŠ 

Děkuji za videotrénink s Mgr. Petrou Antonů, který zbořil moje předsudky proti tomuto způsobu pracování na sobě. Oceňuji příjemné a empatické povídání – definování cíle před prvním natáčením a po natáčení následný pozitivní rozbor vydařených momentů mého vystupování. Při shlédnutí některých momentů mi jak lusknutím prstů okamžitě došlo, jak jsem bývala mohla jednat lépe. Člověk se po několika natáčeních cítí silnější – vybavenější do nelehkých situací, do kterých se denně dostává. Uvědomila jsem si, jak je pro dobrou komunikaci důležitý oční kontakt, zvednutí ruky, naklonění těla a při práci se skupinou dětí vědomé věnování pozornosti všem – nezapomínat na méně výrazné typy dětí. Velkým přínosem pro mě bylo sledovat, jak děti věnují pozornost sobě navzájem např. při skupinové práci a jak někdy stačí jeden pohled, jedna věta, jedno gesto, aby se některý člen skupinky cítil méněcenně nebo mu naopak stouplo sebevědomí. Děkuji a říkám si, že by bylo užitečné, kdyby se videotrénink stal pravidelnou součástí sebereflexe, protože následné rozebírání viděného posouvá člověka rychleji dopředu, než když člověk jen pátrá v paměti a snaží si situaci vybavit.

 

Bc. Rostislav Šlechta, vychovatel Denní a týdenní stacionář Jihlava

„Videotrenink mi přinesl především to, že jsem viděl ty situace, které jsem potřeboval řešit, které mne trápily. Nahrávky mi ukázaly, jak postupovat s klientem, kdy člověk může být víc rozhodný a kdy spíš musí vnímat klienta a musí mu pomoct v komunikaci.  Nahrávky  mne také uklidnily v tom, že dělám svou práci dobře, ikdyž vždy je co zlepšovat.“

 

Mgr. Lenka Škultétyová, učitelka 1. stupně ZŠ

Videotrénink byl pro mě opravdu přínosný a jsem moc ráda, že jsem měla možnost si to vyzkoušet.
Zpočátku jsem měla obavy, jak to bude probíhat, že budu hodně nervózní před kamerou, ale zároveň jsem byla zvědavá, až se na nahrávkách uvidím.
Byl to hodně zvláštní pocit se vidět. Navíc jsem měla možnost zhlédnout i nahrávky kolegyně. Člověku přitom naskakuje spousta věcí, kterých by si jinak nevšiml, napadá ho, co by udělal jinak, všimne si reakcí dětí, které mu v dané situaci unikly a může s tím dál pracovat. Myslím, že  se dá videotrénink mnohostranně využít jak pro osobní rozvoj učitele, tak pro práci se třídou. Určitě bych si to zopakovala.

 

Ing. Hana Juklová, ředitelka, Pečovatelská služba Dolní Rožínka

Seminář o videotréninku byl pro naše zaměstnance velice zajímavý. Dosud jsme se s touto technikou nesetkali a tak byl určitě přínosem.  Měli jsme možnost podívat se na jednání s klientem očima zvenku. V některých situacích jsme poznávali sami sebe a naše jednání.  Seminář nám ukázal možnosti řešení složitých situací, se kterými  se při jednání s klienty občas potkáváme. Určitě bych tento seminář doporučila i ostatním zařízením.

Ing. Alena Tichá, učitelka MŠ

„Videotrénink mi dodal neuvěřitelnou sílu a novou energii pro další práci s dětmi. Na videu jsem viděla přímou reakci dětí v interakci se mnou i mezi dětmi. Některých reakcí je člověk schopen si všimnout sám, ale není schopen zaznamenat chování u všech dětí najednou v daný moment. Díky videoténinku jsem si uvědomila podstatu malých interakcí s dětmi. Zastavení se, zklidnění. Přínosný byl určitě přátelský přístup videotrenérky, ale zároveň její profesionálnost. Tuhle metodu určitě všem doporučuju.“

 

Z. K., Domov se zvláštním režimem

„Při zjištění, že se zúčastním s klienty natáčení videotréninku, mě okamžitě napadlo, zda svou práci vykonávám dobře, nedělám něco špatně a samozřejmě, jak budu na videu vypadat. Vlastní natáčení mě až příjemně překvapilo. Samozřejmě jsem byla ze začátku nervózní, ale pracovala jsem s klienty jako jiný den. Samotné rozbory videí mně udělaly radost. Při zpomalených momentech různých situací jsem si uvědomila, že mám neustále co zlepšovat. Viděla jsem, kde jsem měla být ještě trpělivější, kde vytrvat ve své důslednosti a co jsem naopak dělala dobře. To si člověk opravdu uvědomí až si určité záznamy zpomalí a může se k nim i několikrát vrátit. Spolupráce s paní Antonů byla velice příjemná a povzbudila mě do další práce s klienty.“

 

Petr Göth, vedoucí nízkoprahového klubu, Charita Jihlava

„Tuhle metodu hodnotím velice kladně, je to skvělé zrcadlo které odhalí i ty nejmenší drobnosti. Člověk se sám nevidí po většinu času a tenhle nástroj je skvělý pro sebereflexi. Ve své další praxi budu aplikovat určitě komunikační nástroje které jsem objevil a pochopil jejich funkci. Jako například přijetí, shrnutí, ocenění a další. Nejsilnější pro mne bylo, když jsem na videu viděl jak moje sdělení nekoresponduje s mým projevem těla, s intonací mého hlasu atd. Přineslo mi to uvědomění si potřeby víc vnímat svoje tělo. A zároveň vnímat ostatní lidi a dávat jim prostor. S videotrenérkou jsem byl velice spokojený, je to příjemný člověk na kterém je vidět její zájem a nadšení.“

 

 Mgr. Markéta Trávníčková, maminka 2 dětí

„S touto metodou jsem byla obecně seznámena. Věděla jsem okrajově, jak teoreticky funguje. Nicméně jejím přínosem jsem byla velmi příjemně překvapena. Poskytuje možnost nahlédnout na naše vlastní jednání s odstupem. Objevit, co v naší komunikaci funguje, co můžeme posílit, aby se zlepšil náš vztah s druhou stranou. V průběhu komunikace si často tyto „maličkosti“ neuvědomujeme a nedokážeme ocenit jejich vliv. Nejsilnější „AHA“ momenty, pro mne byly ty, kdy jsem v mé komunikaci s děmi viděla, jak obrovský vliv má neverbální komunikace. Pohled z očí do očí. Vyjádřit skutečný zájem a hlavně být v komunikaci s dětmi opravdu přítomný a jak obrovský vliv to má na náš vztah.“

 

Honza Šafář, učitel MŠ

„Metoda je to z mého pohledu naprosto perfektní, a posiluje nejenom vlastní dovednosti, ale hlavně sebehodnocení a to ještě zajímavou formou. Doporučuji kudy chodím… Nejsilnější pro mne asi bylo poznání, že se na sebe můžu koukat a i se poslouchat. Pomohlo mi to i v takových věcech jako např. že nemám tolik strach zavést rozhovor s cizí paní na ulici. Při spolupráci s videotrenérkou pro mne byl nejpřínosnější fakt, že jsem mohl její práci přijmout s klidem. Nemusel jsem mít strach, ani stud.“

 

Martina Solarová, obchodní ředitelka Mary Kay, poradkyně

„Když jsem poprvé slyšela pojem Videotrénink interakcí, tak jsem přemýšlela o tom, jak budu zvládat to, že se musím sama na sebe dívat, ale touha vyzkoušet to byla větší než obava z toho, že se uvidím a uslyším. Ta zpětná vazba, kterou jsem dostala mi stála za to překonat ten prvotní nekomfort. Videotrénink mi neuvěřitelně pomohl, protože mi přinesl mnohem větší sebejistotu při práci. Cítím zlepšení jak při práci s týmem, tak při individuální práci. Plánuji pokračovat s videotréninkem i dále, protože tam cítím velký prostor, jak se posouvat dál.“