Pro rodiny


 

V jakých konkrétních situacích v rodině může videotrénink pomoci ?

  • Posílení efektivní a naladěné komunikace v rodině,
  • při sociálně-emočních problémech dítěte, při neschopnosti navazovat vztahy,
  • při výchovných problémech,
  • u problémů s učením, jídlem, s řečí,
  • při sourozeneckých problémech,
  • u nadměrného pláče miminka,
  • v náhradní rodině pro budování a posílení dobrých vztahů,
  • v situacích opožděného vývoje dítěte, hyperaktivity,
  • v momentech ohrožení odebrání dítěte z rodiny.

 

Využití pro ohrožené a náhradní rodiny:

DOPORUČENÍ Z VELKÉ BRITÁNIE

Národní ústav pro zdraví a péči ve Velké Británii (NICE) uvádí, že zpětná vazba pomocí videa je levný způsob intervence, který může být použit ke zlepšení reakcí pečovatele na emocionální potřeby dítěte a k podpoře bezpečné vazby (attachment). Dále uvádí, že programy, využívající tímto způsobem video mohou pomoci zajistit stabilnější prostředí pro dítě a mohou předcházet problémům eskalovaným až do bodu, kdy je nutno dítě směřovat do náhradní rodinné péče.

V Nizozemí např. existuje program využívající video pro podporu rodičů, který je dostupný všem náhradním rodičům v Nizozemí.

(Pokyn NICE guidelines NG26 z listopadu 2015)

 

Reference:

Markéta, maminka 2 dětí

„S touto metodou jsem byla obecně seznámena. Věděla jsem okrajově, jak teoreticky funguje. Nicméně jejím přínosem jsem byla velmi příjemně překvapena. Poskytuje možnost nahlédnout na naše vlastní jednání s odstupem. Objevit, co v naší komunikaci fun

guje, co můžeme posílit, aby se zlepšil náš vztah s druhou stranou. V průběhu komunikace si často tyto „maličkosti“ neuvědomujeme a nedokážeme ocenit jejich vliv. Nejsilnější „AHA“ momenty, pro mne byly ty, kdy jsem v mé komunikaci s děmi viděla, jak obrovský vliv má neverbální komunikace. Pohled z očí do očí. Vyjádřit skutečný zájem a hlavně být v komunikaci s dětmi opravdu přítomný a jak obrovský vliv to má na náš vztah.“

  

 

Rodina - natáčení

Natáčení v rodině

Analýza videa s rodiči