Pro sociální služby

Videotrénink interakcí jako forma dalšího vzdělávání nabízí profesionálům v sociálních službách: 

1) rozvoj dovedností,

2) pomoc v problémech,

3) zpětnou vazbu.

V oblastech jako:

  • kontakt s klientem,
  • řešení problematického chování klienta,
  • efektivita vedení porad,
  • vedení rozhovorů – s klienty či kolegy,
  • podpora začínajících manažerů,
  • prevence syndromu vyhoření,
  • budování dobrých vztahů na pracovišti
  • vyšší efektivita učení,
  • facilitace diskusí.

Pro sociální služby