Pro sociální sféru


 

Videtrénink interakcí nabízí profesionálům sebereflexi své práce, může být vnímán jako vzdělávání i forma supervize.

Videotrénink vychází z výzkumem doložené efektivity učení při sledování zkušenějšího kolegy na videu (tzv. videomodeling). Ještě efektivnější je ovšem sledovat sám sebe při úspěšných chvílích (tzv. selfmodeling). Protože i když si myslíme, že nám něco nejde, na videu můžeme objevit mnoho mikro-momentů, kdy se nám dařilo (udržet pozornost klienta v sociálních službách, aktivizovat kolegy při poradě, či uvolnit atmosféru rozhovoru).

Díky zpětnému dívání se na tyto momenty můžeme prožít fungující moment komunikace, a pochopit, jaké naše verbální či neverbální projevy k tomuto úspěchu vedly a příště je využívat vědomě a ve větší míře. Princip selfmodelingu nám pomáhá budovat nový pohled sám na sebe a na danou situaci. Konstruujeme zde nové vnímání reality, neboť na videu vidíme detaily, kterých jsme si dříve nevšimli. A protože pokud budujeme novou realitu, samozřejmě chceme, aby byla pozitivní, abychom byli lepší a schopnější, proto se na videu zaměřujeme především detaily, které vedly k úspěchu a naopak chyby a neúspěchy nezdůrazňujeme.

Díky využití principu selfmodelingu a díky pozitivně zaměřené analýze videa navíc videotrénink zvyšuje sebedůvěru a posiluje chuť do další práce.

Konkrétně může být videotrénink využit k 1) rozvoji dovedností, 2) pomoci v problémech, 3) zpětné vazbě. V oblastech jako:

 • Efektivita vedení porad,
 • facilitace diskusí,
 • vedení rozhovorů – s klienty, partnery či kolegy,
 • hodnotící, krizové rozhovory,
 • podpora začínajících manažerů, lídrů
 • prevence syndromu vyhoření,
 • budování dobrých vztahů na pracovišti,

  Firma - natáčení

  Natáčení rozhovoru

 • podpora lídrů při budování týmu a při aktivaci potenciálu jejich členů,
 • vyšší efektivita učení,
 • lepší kontakt s klientem či kolegy v sociálních službách.

 

 

 

Martina Solarová, obchodní ředitelka Mary Kay, poradkyně o zkušenosti s videotréninkem:

„Když jsem poprvé slyšela pojem Videotrénink interakcí, tak jsem přemýšlela o tom, jak budu zvládat to, že se musím sama na sebe dívat, ale touha vyzkoušet to byla větší než obava z toho, že se uvidím a uslyším. Ta zpětná vazba, kterou jsem dostala mi stála za to překonat ten prvotní nekomfort. Videotrénink mi neuvěřitelně pomohl, protože mi přinesl mnohem větší sebejistotu při práci. Cítím zlepšení jak při práci s týmem, tak při individuální práci. Plánuji pokračovat s videotréninkem i dále, protože tam cítím velký prostor, jak se posouvat dál.“

Firma - analýza videa

Analýza videa