Seminář uzpůsobený pro skupinu rodičů/učitelů/pracovníků v sociálních službách

Při semináři využívám nahrávky ze své praxe, na kterých můžu ukázat, jak se dá využít video jako nástroj podpory. Na základě ukázkových videí objevíme, co všechno často děláme neuvědoměle, a jak tím ovlivňujeme svou rodičovskou či profesní úspěšnost. Objevíme, jaké drobné detaily výrazně zefektivňují komunikaci, proces učení, či budování dobrých vztahů s/mezi dětmi. Zažijeme, jak se tyto detaily dají nacházet na videu. Uvidíte, jak se díky rozboru nahrávek k těmto detailům dá zvyšovat citlivost a využívat ji v realitě běžného dne.

Na semináři se účastnici nenatáčí. Obsah, délku, míru interaktivity i cenu semináře lze upravit dle vašich konkrétních potřeb (v rozmezí cca 3 – 12 hodin).

Pro učitele je možné využít akreditovanou formu semináře (16 výukových hodin) v rámci systému DVPP MŠMT.

Zájemci mohou na tento úvodní seminář navázat individuálním tréninkem jejich dovedností skrze rozbor jejich vlastních videí (= individuální videotrénink).

Úvodní seminář