Úvodní semináře


1. Úvodní seminář (akreditace MŠMT v rámci systému DVPP)

Uzpůsobený pro skupinu rodičů/učitelů/pracovníků v sociálních službách

Na základě ukázkových videí objevíme, co všechno většinou dělají lidé neuvědoměle (např. neverbální projevy, práce s hlasem), a jak tím ovlivňují svou rodičovskou či profesní úspěšnost. Objevíme, jaké drobné detaily výrazně zefektivňují komunikaci, proces učení, či budování dobrých vztahů s/mezi dětmi. Zažijeme, jak se tyto detaily dají nacházet na videu. Uvidíte, jak se díky rozboru nahrávek k těmto detailům dá zvyšovat citlivost a využívat ji v realitě běžného dne.

Obsah, délku, míru interaktivity i cenu semináře lze upravit dle vašich konkrétních potřeb (v rozmezí cca 3 – 12 hodin).

Pro učitele je možné využít akreditovanou formu semináře (16 výukových hodin) v rámci systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – MŠMT).

Zájemci mohou na tento úvodní seminář navázat individuálním tréninkem jejich dovedností skrze rozbor vlastních videí z praxe (= individuální videotrénink).

IMG_3300 Videotrénink_1[1] Videotrénink_5[1]

IMG_0043 IMG_0040