Videotrénink interakcí

Jedná se o sebezkušenostní, individuální trénink při kterém díky videím reflektujete svou profesní či rodičovskou komunikaci. Na počátku definujeme zakázku – na co se chcete zaměřit, kde cítíte potřebu podpory, rozvoje, či kde vnímáte problém. Poté:

  • Natáčení: Natočím 10-45 min. vaší interakce s dětmi či klienty v situaci dle domluvy.
  • Příprava: Připravím mikroanalýzu nahrávky, vystříhám zajímavé úspěšné momenty vzhledem k definované zakázce.
  • Rozbor: Společně je detailně prozkoumáme, prodiskutujeme souvislosti, objevíme hlubší významy tak, aby vám to přineslo nový pohled na vaši práci či váš kontakt dětmi.

Cyklus natáčení a rozboru se opakuje většinou 3-5 x dle domluvy.

Co vám to přinese?

  • Odnesete si vizuální zážitek toho, co je v komunikaci funkční a o co se dále opírat.
  • Uvědomíte si, co děláte nevědomě, jaký to má efekt na chování a rozvoj druhého.
  • Rozšíříte svůj repertoár komunikačních dovedností, které můžete využívat vědomě.
  • Objeví se nápady na konkrétní kroky, které mohou posunout to, co vnímáte jako problém.
  • Odejdete s novou energií, chutí, optimismem a silnějším sebevědomím!

Videotrénink interakcí