VIDEOTRÉNINK KOMUNIKACE

Podpora efektivní komunikace a dobrých vztahů.

 

1. Natočím 10-20 min. vaší komunikace s kolegy, dětmi či klienty,

2. připravím mikroanalýzu nahrávky, vystříhám zajímavé úspěšné momenty,

3. společně je detailně prozkoumáme, prodiskutujeme souvislosti, objevíme hlubší významy

 

Odnášíte si vizuální zážitek toho, co je v komunikaci funkční a o co se dále opírat.

Uvědomíte si, co děláte nevědomě, jaký to má efekt na druhého a co můžete zařadit do své vědomé výbavy komunikačních dovedností.

Objeví se nápady na konkrétní kroky, které mohou posunout váš problém v komunikaci.

Odejdete s novou energií, chutí, optimismem a silnějším sebevědomím!