Podpůrná skupina pro rodiče


S kolegou Cyrilem Zákorou otevíráme na jaře 2016 podpůrnou skupinu pro rodičePlakát podpůrná skupinaPro všechny rodiče malých dětí  (cca do 2 let), ale i pro ty, kteří miminko teprve čekají.


NÁPLŇ SETKÁNÍ:

 • Sdílení nejistot, obav, starostí i radostí spojených s výchovou a rodičovstvím.
 • Sdílení zkušeností.
 • Analýza videonahrávek:
  • Zaměříme se na komunikaci mezi rodičem a dítětem.
  • Budeme ji detailně analyzovat na videonahrávkách, které přinesou lektoři.
  • Budeme zkoumat souvislost mezi komunikací rodiče a chováním dítěte.
  • Budeme hledat, jak můžeme svou komunikací ovlivnit to, jak se dítě chová i jaká je celá atmosféra výchovy.
  • Video nabízí nový pohled na svět dítěte a na problematické situace.
  • Zájemci z řad účastníků skupiny mohou přinášet svá videa kontaktu s dětmi a můžeme zde hledat to, co konkrétně jim funguje v komunikaci s jejich dětmi (analýza se nezaměřuje na nepovedené či nefunkční situace, tedy se nemusíte bát nějaké kritiky:).
 • Analýza vlastních videí není podmínkou účasti ve skupině, jde pouze o nabídku pro ty, kdo chtějí.
 • Pokud si nejste jistí, zda by tato skupina byla vhodná pro vás, můžete si dvě první sezení vyzkoušet. Poté již skupina bude uzavřená, to znamená, že se bude setkávat stále ve stejném složení.
 • Půjde o skupinu 10-15ti lidí, která se bude scházet každých 14 dní.
 • Setkávání budou probíhat v Jihlavě.
 • Přesné místo, cena i datum zahájení skupiny bude ještě upřesněno.

Zájemci se mohou hlásit na petra@antonu.cz. Stejně tak, pokud máte jakékoli otázky či nejasnosti, pište je na stejnou adresu.

Budeme se na vás těšit!

Petra Antonů a Cyril Zákora


 

O LEKTORECH:

Mgr. Cyril Zákora Cyril_web[1] 

Absolvent oboru Sociální práce v Praze. Pracoval v oblasti primární prevence, vedl klub pro děti s problémy v chováním a problematickým postavením ve skupině.  Realizoval intervenční programy pro třídní kolektivy, řešení zejména problémových vztahů, situací ve třídách a podezření na šikanu, poradenství pro děti, rodiče a pedagogy. Byl lektorem primární prevence na základních a středních školách a vedl terapeutické programy pro děti v dětských domovech.

Byl členem komise Rady hl. m. Prahy pro rodinnou politiku. Je masterlektorem příprav pěstounů. Od roku 2013 vedl přípravy pěstounů v Severomoravském kraji a výcviky lektorů příprav pěstounů. Pro MPSV pracoval jako admiministrátor konferencí rodinných skupin ve Středočeském kraji.

Je absolventem mnoha kurzů (Vzdělávací kurz pro lektory primární prevence drogových závislostí a dalších sociálně-patologických jevů, kurz neverbálních technik, Základní krizové intervence, kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky, kurz Práce s tělem v psychoterapii). Je absolventem výcviku v komunitně-skupinové psychoterapii (model SUR).

V současné době žije v Jihlavě, má dceru Františku a pracuje jako sociální pracovník v brněnském sdružení Trialog.

 

výřez petra

Mgr. Petra Antonů

Absolventka oboru Sociální práce v Praze. Pracovala v Centru pro kvalitu a standardy v sociálních službách na projektech zavádění standardů kvality do sociálních služeb. Nyní pracuje jako videotrenérka na volné noze. Využívá video k podpoře dobré komunikace pro rodiče a profesionály. Učí na Vyšší odborné škole sociální budoucí učitelky MŠ předmět pedagogická komunikace a osobnostně sociální témata. Současně pracuje na katedře sociální práce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, kde vede semináře Videotréninku interakcí pro sociální pracovníky a má na starosti studentské praxe.

V Jihlavě žije od r. 2008, má dvě děti – čtyřletou Sofii a sedmiletého Františka. Její profesní i osobní přístup ke komunikaci a výchově nejvíce ovlivnily koncepty Nenásilné komunikace, Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika a koučovací přístup.

Leták podpůrná skupina